NT ไฟล์

รายการทั้งหมดของไฟล์ที่มีนามสกุล NT (ระบบ)

แถวต่อหน้า:       จาก 1
ชื่อไฟล์ ชื่อซอฟต์แวร์ ชื่อผู้พัฒนา รุ่นของไฟล์ล่าสุด
autoexec.nt Windows Microsoft XP
config.nt Windows Microsoft 8
ค้นหาไฟล์ NT ตามตัวอักษร   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z