ไฟล์ อินเทอร์เน็ต คืออะไร?

ไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของประเภทนี้ ทั้งหน้าแบบคงที่ และหน้าแบบไดนามิก เว็บแอพลิเคชัน และไฟล์ต่างๆที่ถูกอ้างอิงตามหน้าเว็บ นอกจากนี้ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บยังตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้

นามสกุลของไฟล์อินเทอร์เน็ตที่นิยม


Internet Web File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ อินเทอร์เน็ต


นามสกุลไฟล์ อินเทอร์เน็ต เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
JSP 64 CLRCHK.JSP
(05/10/2017)
preview.jsp
(01/23/2020)
CER 94 VeriSign_Class_3_Code_Signing_2001-4_CA.cer
(05/10/2017)
AdobeAAM_rootCert.cer
(03/04/2020)
HTM 10572 MDACReadme.htm
(09/18/2006)
borland_builder_2009_deploy.htm
(03/05/2020)
P7B 11 updaterevokesipolicy.p7b
(03/18/2017)
winsipolicy.p7b
(03/04/2020)
MASTER 36 webAdmin.master
(09/18/2006)
webAdminButtonRow.master
(10/05/2019)
IQY 24 MSN MoneyCentral Investor Currency Rates.iqy
(05/10/2017)
MSN MoneyCentral Investor Currency Rates.iqy
(02/26/2020)
HTML 24667 currency.html
(11/02/2006)
MicrosoftEdgeFavoritesBackup.html
(03/30/2020)
HXS 287 HxRuntime.HxS
(05/10/2017)
VISIO_STD.HXS
(03/04/2020)
ASCX 66 AppSetting.ascx
(09/18/2006)
wizardAuthentication.ascx
(10/05/2019)
PRO 10 graphics.pro
(04/14/2008)
exporttospsspro.pro
(02/07/2020)
ASPX 203 ManageAppSettings.aspx
(09/18/2006)
DefaultWsdlHelpGenerator.aspx
(02/21/2020)
HTC 24 DATACONN.HTC
(05/10/2017)
Spinner.htc
(01/23/2020)
MHT 63 VIDEO.MHT
(05/10/2017)
trialnotify.mht
(02/05/2020)
ASP 140 PAGE1.ASP
(09/18/2006)
relay.asp
(02/22/2020)
DEFAULT 74 machine.config.default
(09/18/2006)
web_hightrust.config.default
(02/21/2020)
JSON 27702 offline.json
(07/26/2012)
lpcstrings.json
(03/30/2020)
XSS 12 Installed_resources.xss
(05/10/2017)
Installed_resources15.xss
(02/12/2020)
HTX 45 VIEW.HTX
(05/10/2017)
VIEW.HTX
(05/10/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z