ไฟล์ ไดนามิกลิงก์ไลบรารี คืออะไร?

ไฟล์ DLL หรือไฟล์ไดนามิกลิงก์ไลบรารี เป็นการพัฒนาของ Microsoft เพื่อที่จะให้ไลบรารีถูกใช้ร่วมกันได้ในระบบปฏิบัติการ Windows พวกนี้ประกอบไปด้วยคำแนะนำที่สามารถถูกเรียกใช้โดยโปรแกรมเมอร์เมื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Windows โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันทั่วไปผ่านทางไลบรารีที่ใช้ร่วมกันระดับสากล มันช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น เพราะโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเริ่มเขียนโค้ดใหม่จากเริ่มต้น

คุณไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ DLL ในตัวเอง พวกเขาสามารถเรียกได้โดยชิ้นส่วนของโค้ดที่กำลังทำงาน พวกนี้จะไม่อยู่ในหน่วยความจำเสมอ - ข้อมูลที่อยู่ภายในถูกนำมาใช้ต่อเมื่อโปรแกรมเรียกใช้มันอย่างชัดเจน

Dynamic Link Library Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ ไดนามิกลิงก์ไลบรารี


นามสกุลไฟล์ ไดนามิกลิงก์ไลบรารี เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
CPL 244 ncpa.cpl
(11/02/2006)
inetcpl.cpl
(03/04/2020)
IEC 12 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/04/2020)
FLT 370 WMFIMP32.FLT
(05/10/2017)
mssdsp.flt
(03/06/2020)
TLB 824 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vtxtauto.tlb
(03/05/2020)
XLL 12 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(02/12/2020)
DLL 312194 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
mscorlib.ni.dll
(03/30/2020)
OLB 194 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(03/04/2020)
ODF 198 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(03/04/2020)
FAE 190 DELIMDOS.FAE
(05/10/2017)
OLJRNL.FAE
(02/15/2020)
PSP 52 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(03/04/2020)
WPC 5 mswrd6.wpc
(04/14/2008)
mswrd6.wpc
(04/14/2008)
IDX_DLL 234 MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(03/16/2020)
WLL 4 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MathPage.wll
(02/04/2020)
DIC 633 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
Dummy.dic
(02/22/2020)
SAM 123 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97.SAM
(02/15/2020)
RLL 513 sqlsrv32.rll
(11/02/2006)
msmdsrv.rll
(03/04/2020)
MMW 33 CAGCAT.MMW
(05/10/2017)
OFFICE10.MMW
(03/04/2020)
TSP 45 remotesp.tsp
(11/02/2006)
unimdm.tsp
(03/04/2020)
MUI 138887 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
dpnet.dll.mui
(03/06/2020)
OCX 442 dmview.ocx
(01/21/2008)
wshom.ocx
(03/04/2020)
FIL 6 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IlSdk.fil
(11/25/2019)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
pegi.rs
(03/18/2017)
MML 33 CAGCAT.MML
(05/10/2017)
OFFICE10.MML
(03/04/2020)
MSSTYLES 18 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/04/2020)
AX 1692 vidcap.ax
(11/02/2006)
ksproxy.ax
(03/04/2020)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000033.rbf
(05/10/2017)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
WINMD 10159 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Microsoft.UI.Xaml.winmd
(03/30/2020)
DAT 56619 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
SA.DAT
(03/30/2020)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPNC.GRM
(07/24/2013)
CNV 149 html32.cnv
(04/14/2008)
RECOVR32.CNV
(03/04/2020)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z