ไฟล์ ฐานข้อมูล คืออะไร?

ฐานข้อมูลคือ ชุดของข้อมูลที่จัดจะสามารถเข้าถึง และจัดการได้ง่ายเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว ไฟล์ฐานข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บเนื้อหาของฐานข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นไฟล์แยกเป็นตารางและข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูลใช้กันทั่วไปโดยเว็บไซต์แบบไดนามิก (เช่น. Facebook, Twitter, ฯลฯ ) ในการเก็บข้อมูล

Database File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ ฐานข้อมูล


นามสกุลไฟล์ ฐานข้อมูล เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
ACCDE 27 ACWZLIB.ACCDE
(05/10/2017)
ACWZTOOL.ACCDE
(02/13/2020)
ACCDT 176 Issues.accdt
(05/10/2017)
1100.ACCDT
(02/13/2020)
DB 17822 cversions.2.db
(07/14/2009)
cversions.1.db
(03/30/2020)
DB-WAL 1091 wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
wpndatabase.db-wal
(02/24/2020)
EDB 2312 tmp.edb
(04/24/2017)
spartan.edb
(02/24/2020)
SDB 749 drvmain.sdb
(04/14/2008)
appraiser.sdb
(03/06/2020)
FRM 150 fus2base.frm
(09/18/2006)
CREATE_REPORT_SDB.FRM
(01/17/2020)
ACCTB 1 Core.acctb
(05/10/2017)
Core.acctb
(05/10/2017)
WMDB 10 CurrentDatabase_360.wmdb
(04/24/2017)
CurrentDatabase_400.wmdb
(12/30/2019)
MAR 3 signup.mar
(04/14/2008)
update.mar
(11/22/2019)
SQL 468 InstallProfile.SQL
(09/18/2006)
sqlsettings.sql
(03/04/2020)
DBF 81 CUSTOMER.DBF
(05/10/2017)
biblio.dbf
(02/17/2020)
SDF 64 sam.sdf
(04/14/2008)
DAX3.sdf
(02/19/2020)
BTR 1075 INDEX.BTR
(04/24/2017)
INDEX.BTR
(02/24/2020)
MDT 5 WZDAT70.MDT
(05/10/2017)
ACWZUSR.MDT
(05/10/2017)
SQLITE 201 configuration.sqlite
(11/21/2014)
configuration.sqlite
(03/16/2020)
SRD-WAL 2 StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
TRM 1 wdl.trm
(04/14/2008)
wdl.trm
(04/14/2008)
DIA 4 SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
class-hierarchy.dia
(01/13/2020)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z