ไฟล์ ฐานข้อมูล คืออะไร?

ฐานข้อมูลคือ ชุดของข้อมูลที่จัดจะสามารถเข้าถึง และจัดการได้ง่ายเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว ไฟล์ฐานข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บเนื้อหาของฐานข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นไฟล์แยกเป็นตารางและข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูลใช้กันทั่วไปโดยเว็บไซต์แบบไดนามิก (เช่น. Facebook, Twitter, ฯลฯ ) ในการเก็บข้อมูล

Database File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ ฐานข้อมูล


นามสกุลไฟล์ ฐานข้อมูล เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
ACCTB 1 Core.acctb
(05/10/2017)
Core.acctb
(05/10/2017)
SQL 144 InstallWebEventSqlProvider.sql
(09/18/2006)
NorthwindCS.SQL
(05/10/2017)
MDT 5 WZDAT70.MDT
(05/10/2017)
ACWZUSR.MDT
(05/10/2017)
WMDB 5 CurrentDatabase_360.wmdb
(04/24/2017)
CurrentDatabase_400.wmdb
(05/10/2017)
BTR 15 INDEX.BTR
(04/24/2017)
INDEX.BTR
(05/10/2017)
EDB 39 tmp.edb
(04/24/2017)
DataStore.edb
(05/10/2017)
TRM 1 wdl.trm
(04/14/2008)
wdl.trm
(04/14/2008)
MAR 2 signup.mar
(04/14/2008)
signup.mar
(04/14/2008)
DB-WAL 1 wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
SDF 9 sam.sdf
(04/14/2008)
RacDatabase.sdf
(05/10/2017)
DBF 3 EMPLOYEE.DBF
(05/10/2017)
ORDERS.DBF
(05/10/2017)
FRM 4 fus3base.frm
(09/18/2006)
fus3base.frm
(06/10/2009)
SQLITE 9 configuration.sqlite
(11/21/2014)
MediaDb.v1.sqlite
(04/24/2017)
ACCDE 12 ACWZLIB.ACCDE
(05/10/2017)
ACWZTOOL.ACCDE
(05/10/2017)
ACCDT 73 Marketing Projects.accdt
(05/10/2017)
2 Right.accdt
(05/10/2017)
DB 198 cversions.2.db
(07/14/2009)
AgGlFaultHistory.db
(05/10/2017)
SRD-WAL 2 StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
SDB 42 drvmain.sdb
(04/14/2008)
secedit.sdb
(04/24/2017)
DIA 2 SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z