ไฟล์ ข้อมูล คืออะไร?

รูปแบบไฟล์ข้อมูลถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติการ - เช่น ไฟล์ที่สามารถดูได้แต่ไม่ดำเนินการ มันแยกออกมาจากไฟล์โปรแกรมเพราะมันไม่มีชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (โค้ดหรือสคริปต์) นอกจากนี้ ไฟล์การกำหนดค่า(ไฟล์ที่กำหนดค่าสำหรับแอพลิเคชัน หรือระบบปฏิบัติการ) มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไฟล์ข้อมูล

Data File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ ข้อมูล


นามสกุลไฟล์ ข้อมูล เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
INDEX 2 Apps.index
(04/24/2017)
Apps.index
(04/24/2017)
WWD 10 l2057.wwd
(11/02/2006)
l1033.wwd
(05/10/2017)
WDF 6 MsftWdf_Kernel_01007_Inbox_Critical.Wdf
(01/21/2008)
MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
(06/18/2013)
EV1 4 setupapi.ev1
(04/24/2017)
setupapi.ev1
(05/10/2017)
ONE 24 Invite or Link.one
(05/10/2017)
PLANNERS.ONE
(05/10/2017)
NLT 27 Hans-To-Hant.nlt
(06/10/2009)
Hant-To-Hans.nlt
(03/18/2017)
STORE 2 AddIns.store
(05/10/2017)
AddIns.store
(05/10/2017)
LEX 264 ChsPinyinEUDP_RoamUp.lex
(01/02/1970)
MSTH7FR.LEX
(05/10/2017)
TRE 2 L1033.TRE
(05/10/2017)
L1033.TRE
(05/10/2017)
PM3 1 te_protm.pm3
(09/18/2006)
te_protm.pm3
(09/18/2006)
ACL 88 MsSp7nl.acl
(06/02/2012)
MSO.ACL
(05/10/2017)
NNM 1 M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
VSDIR 3 NewFileItems.vsdir
(05/10/2017)
NewFileItems.vsdir
(05/10/2017)
SCF 3 View Channels.scf
(04/14/2008)
Show Desktop.scf
(04/24/2017)
LTS 2 M1033DSK.LTS
(09/18/2006)
M1033DSK.LTS
(06/10/2009)
RESJSON 1 resources.resjson
(03/18/2017)
resources.resjson
(03/18/2017)
COMMENTS 10 machine.config.comments
(01/21/2008)
web.config.comments
(03/18/2017)
MNI 5 ResCache.mni
(07/26/2012)
ResCache.mni
(04/24/2017)
FE 9 c2057dsk.fe
(11/02/2006)
c1033dsk.fe
(02/10/2017)
CSV 1 WERF1CE.tmp.csv
(04/24/2017)
WERF1CE.tmp.csv
(04/24/2017)
CRWL 9 SystemIndex.1.Crwl
(04/24/2017)
SystemIndex.2.Crwl
(05/10/2017)
DPC 3 ID_028.DPC
(05/10/2017)
ID_1002E.DPC
(05/10/2017)
NEW 9 idstore.sst.new
(04/24/2017)
idstore.sst.new
(05/10/2017)
MFL 607 whqlprov.mfl
(11/02/2006)
embeddedlockdownwmi_Uninstall.mfl
(03/18/2017)
WID 18 00010001.wid
(04/24/2017)
00010004.wid
(05/10/2017)
POC 516 BZCD98SP.POC
(05/10/2017)
SNIPE.POC
(05/10/2017)
OFT 2 MAIL.OFT
(05/10/2017)
MAIL.OFT
(05/10/2017)
CTG 2 PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
TDAT 1 M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
XLT 14 Invoice.xlt
(05/10/2017)
Loan Amortization.xlt
(05/10/2017)
CHK 64 edb.chk
(04/24/2017)
edb.chk
(05/10/2017)
SDI 5 boot.sdi
(01/21/2008)
boot.sdi
(03/18/2017)
METADATA 2 wininet-internet-explorer.metadata
(04/24/2017)
wininet-internet-explorer.metadata
(04/24/2017)
BXF 1 Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
HLX 32 GermanicEntityNames.hlx
(07/26/2012)
NameCount.hlx
(11/21/2014)
MDL 5 FaceAnalysisColor.mdl
(03/18/2017)
ProductRecognitionSijb27pts.mdl
(03/18/2017)
MAPSTYLE 1 style.MapStyle
(07/26/2012)
style.MapStyle
(07/26/2012)
WIH 7 M1033DSK.WIH
(09/18/2006)
M1033David.keyboard.WIH
(03/18/2017)
QUE 10 MainQueueOnline1.que
(04/24/2017)
MainQueueOnline0.que
(04/24/2017)
YES 2 SymSrv.yes
(06/18/2013)
SymSrv.yes
(03/18/2017)
SRD-SHM 2 StateRepository-Deployment.srd-shm
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-shm
(04/24/2017)
XSLT 5 gatherWiredInfo.xslt
(09/18/2006)
core.xslt
(03/18/2017)
LKG 6 idstore.sst.lkg
(04/24/2017)
idstore.sst.lkg
(05/10/2017)
2Q0 2 sdp0.2q0
(09/18/2006)
sdp1.2q0
(09/18/2006)
P7X 205 appxsignature.p7x
(07/26/2012)
appxsignature.p7x
(03/18/2017)
CMB 62 EP0NCJ6Y.CMB
(09/18/2006)
EP0NCJ8H.CMB
(06/10/2009)
WK4 1 lotus.wk4
(04/14/2008)
lotus.wk4
(04/14/2008)
JTX 4 edb00001.jtx
(04/24/2017)
edbtmp.jtx
(04/24/2017)
VCH 2 activex.vch
(11/21/2014)
activex.vch
(03/18/2017)
NUS 8 M1033ZIR.Keyboard.NUS
(06/18/2013)
M1033Zira.SPEECHUX.NUS
(03/18/2017)
LO_ 1 FrameWork.lo_
(04/11/2009)
FrameWork.lo_
(04/11/2009)
SEARCH-MS 16 Indexed Locations.search-ms
(04/24/2017)
Everywhere.search-ms
(04/24/2017)
OT 19 appuri.ot
(03/18/2017)
es-ES.PhoneNumber.SMS.ot
(03/18/2017)
VER 6 phone.ver
(04/14/2008)
MAPPING.VER
(05/10/2017)
MMF 2 srframe.mmf
(04/14/2008)
HelpCtr.mmf
(04/24/2017)
DCT 1 GEODICT.DCT
(05/10/2017)
GEODICT.DCT
(05/10/2017)
BTL 2 VINAVBAR.BTL
(05/10/2017)
FPCNTCLT.BTL
(05/10/2017)
SWIDTAG 5 regid.1991-06.com.microsoft_Windows-8-Enterprise.swidtag
(07/25/2012)
regid.1991-06.com.microsoft Microsoft Office Professional Plus 2013.swidtag
(05/10/2017)
TBL 250 CNBJ0650.TBL
(09/18/2006)
lcphrase.tbl
(03/18/2017)
NU2 3 M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
POTX 38 IntroducingPowerPoint2007.potx
(05/10/2017)
WidescreenPresentation.potx
(05/10/2017)
PM2 1 te_protm.pm2
(09/18/2006)
te_protm.pm2
(09/18/2006)
RAT 9 icrav03.rat
(09/18/2006)
icrav03.rat
(08/22/2013)
EV2 2 setupapi.ev2
(04/24/2017)
setupapi.ev2
(04/24/2017)
CAP 3 atiumd6a.cap
(06/10/2009)
atiumdva.cap
(06/02/2012)
EV3 4 setupapi.ev3
(04/24/2017)
setupapi.ev3
(05/10/2017)
2QM 1 te_protm.2qm
(09/18/2006)
te_protm.2qm
(09/18/2006)
SHW 1 presenta.shw
(04/14/2008)
presenta.shw
(04/14/2008)
HEQ 1 M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
ONT 5 Schema.ont
(07/26/2012)
Schema.ont
(11/21/2014)
HOL 6 OUTLOOK.HOL
(05/10/2017)
OUTLOOK.HOL
(05/10/2017)
NGR 38 l2057.ngr
(11/02/2006)
s1033.ngr
(05/10/2017)
ZFSENDTOTARGET 6 Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(09/18/2006)
Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(04/24/2017)
WSB 1 00010004.wsb
(05/10/2017)
00010004.wsb
(05/10/2017)
UDT 5 M1033DSK.UDT
(09/18/2006)
M2057HAZ.UDT
(07/26/2012)
DATA 15 OBJECTS.DATA
(04/24/2017)
OBJECTS.DATA
(05/10/2017)
INBOX 1 windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/18/2017)
windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/18/2017)
GTHR 21 SystemIndex.Crwl1.gthr
(04/24/2017)
SystemIndex.2.gthr
(05/10/2017)
ORP 3 MsOcrRes.orp
(03/18/2017)
MsOcrRes.orp
(05/10/2017)
THA 5 NOISE.THA
(09/18/2006)
NOISE.THA
(08/22/2013)
XML 4291 NdfEventView.xml
(09/18/2006)
NEWS.XML
(05/10/2017)
LM 3 ChtPhonetic.lm
(07/15/2013)
ChsPinyin.lm
(03/18/2017)
LCK 4 Help_MValidator.Lck
(04/11/2009)
Hx_1033_MValidator.Lck
(05/10/2017)
HKF 2 netfxsbs12.hkf
(09/18/2006)
netfxsbs12.hkf
(11/21/2010)
SRD 2 StateRepository-Machine.srd
(04/24/2017)
StateRepository-Deployment.srd
(04/24/2017)
TON 1 M1033Eva.TON
(03/18/2017)
M1033Eva.TON
(03/18/2017)
GTA 5 Discussion.gta
(05/10/2017)
Issue Tracking.gta
(05/10/2017)
LNG 24 english.lng
(05/10/2017)
spanish.lng
(05/10/2017)
JNT 4 Journal.jnt
(11/02/2006)
Journal.jnt
(11/21/2014)
CONTACT 2 Bill.contact
(04/24/2017)
Bill.contact
(04/24/2017)
RSP 25 csc.rsp
(09/18/2006)
vbc.rsp
(03/18/2017)
ENV 4 AF031033.ENV
(05/10/2017)
AM031033.ENV
(05/10/2017)
AW 71 MSACCESS.AW
(05/10/2017)
WORKFUNC.AW
(05/10/2017)
UNINSTALL 16 aspnet.mof.uninstall
(09/18/2006)
ServiceModel.mof.uninstall
(03/18/2017)
ACC 4 ACCESS12.ACC
(05/10/2017)
ACCESS12.ACC
(05/10/2017)
MSO 1 TEMPLATE.MSO
(05/10/2017)
TEMPLATE.MSO
(05/10/2017)
ACG 14 F1.ACG
(05/10/2017)
ROCKY.ACG
(05/10/2017)
FEEDSDB-MS 2 FeedsStore.feedsdb-ms
(04/24/2017)
FeedsStore.feedsdb-ms
(04/24/2017)
OBD 1 BINDER70.OBD
(05/10/2017)
BINDER70.OBD
(05/10/2017)
FPR 15 _X_DENI.FPR
(05/10/2017)
_X_CRTMD.FPR
(05/10/2017)
STF 1 OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
XSL 225 EventViewer_EventDetails.xsl
(09/18/2006)
TITLE.XSL
(05/10/2017)
FEED-MS 9 Microsoft at Work~.feed-ms
(04/24/2017)
USA~dgov Updates~c News and Features~.feed-ms
(04/24/2017)
PBK 4 rasphone.pbk
(04/24/2017)
rasphone.pbk
(04/24/2017)
DEU 3 wbcache.deu
(04/14/2008)
wbcache.deu
(04/14/2008)
ROM 38 makoaudb.rom
(09/18/2006)
bios4.rom
(03/18/2017)
NLP 44 big5.nlp
(09/18/2006)
locale.nlp
(03/18/2017)
LOG1 247 BCD-Template.LOG1
(11/02/2006)
SYSTEM.LOG1
(05/10/2017)
GRA 6 GR8GALRY.GRA
(05/10/2017)
GR8GALRY.GRA
(05/10/2017)
TTS 2 M1033DSK.TTS
(09/29/2006)
M1033DSK.TTS
(06/10/2009)
VPOL 3 Policy.vpol
(04/24/2017)
Policy.vpol
(04/24/2017)
PTXML 262 Services.ptxml
(07/13/2009)
Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml
(11/21/2014)
BCM 44 BRIO04AD.BCM
(09/18/2006)
brio14an.bcm
(06/10/2009)
MDZ 42 Music Collection.mdz
(05/10/2017)
Order Entry.mdz
(05/10/2017)
PPTX 2 PWRPNT12.PPTX
(05/10/2017)
PWRPNT12.PPTX
(05/10/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย RocketPC

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z