ไฟล์ ภาพดิบจากกล้อง คืออะไร?

ไฟล์ดิบจากกล้องเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องโดยยังไม่ได้ประมวลผลใดๆ ข้อมูลภาพนี้คือข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ก่อนการแก้ไขใดๆ โดยซอฟแวร์ รูปที่ได้จากแอพลิเคชันกล้องจากสมาร์ทโฟนของคุณ หรือแม้กระทั้งกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่แล้วจะมีการประมาลผลภาพก่อนโดยใช้ซอฟต์แวร์ภายใน ยกเว้นถ้าคุณเปลี่ยนค่าติดตั้งในเครื่องของคุณเพื่อเก็บรูปดิบโดยเฉพาะ (เฉพาะรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น) ไฟล์ภาพดิบจะใหญ่กว่าไฟล์ที่มีการประมาลผลก่อนแล้ว

RAW File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ ภาพดิบจากกล้อง

101

RAW ไฟล์


นามสกุลไฟล์ ภาพดิบจากกล้อง เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
RAW 101 Show_22050hz.raw
(03/18/2017)
em023_64.dll.raw
(12/24/2019)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z