ไฟล์ คลังไฟล์ คืออะไร?

ไฟล์ Archive คือรูปแบบไฟล์ที่ใช้เก็บชุดของไฟล์พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์เหล่านั้น (metadata) วัตถุประสงค์ของการสร้างไฟล์เก็บถาวรคือการจัดเก็บไฟล์หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันโดยปกติจะอยู่ในรูปแบบบีบอัดซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการพกพาพร้อมกับประหยัดเนื้อที่จัดเก็บในดิสก์ของคุณ

คลังไฟล์มีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการที่จะแบ่งไฟล์ให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์คนอื่นๆ และทำให้การแบ่งไฟล์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ความนิยมรูปแบบไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ประโยชน์อื่นๆ ของไฟล์ที่เก็บรวมคือข้อมูลการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการแก้ไข, การเข้ารหัส, ความคิดเห็นและอื่นๆ

Archive File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ คลังไฟล์


นามสกุลไฟล์ คลังไฟล์ เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
OPG 11 MSPUB.OPG
(05/10/2017)
MSPUB.OPG
(02/13/2020)
CAB 11758 pchdt_w3.cab
(04/14/2008)
Appraiser_AlternateData.cab
(03/16/2020)
ITA 8 noise.ita
(04/14/2008)
unicodeText.ITA
(12/21/2019)
ZIP 1842 MSCasualGames.zip
(03/18/2017)
3D-Album.zip
(02/24/2020)
WRC 4 cp1251.wrc
(11/21/2014)
small_west1.wrc
(11/21/2014)
PF 94413 RUNDLL32.EXE-470F11BD.pf
(04/24/2017)
WMIADAP.EXE-369DF1CD.pf
(02/24/2020)
GZ 254 SharedVoiceAgents.0c0a.cfg.gz
(03/18/2017)
Adobe Captivate 2017 (32 Bit) 10.0 02-22-2020.log.gz
(02/22/2020)
TNU 2 M1033Eva.tbtdirection.TNU
(03/18/2017)
M1033Eva.voiceAssistant.TNU
(03/18/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z