นามสกุลไฟล์ทั้งหมด

รายการทั้งหมดของนามสกุลไฟล์เรียงด้วยตัวอักษรและตัวเลข

แถวต่อหน้า:       จาก 6
นามสกุลไฟล์ ชนิดของไฟล์ จำนวนของไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ที่นิยมมากที่สุด
00F3 1 $$DeleteMe.Windows.UI.Logon.pri.01d5e252ff104463.00f3
2Q0 Data 2 sdp1.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 125 shape_torus.3mf
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZMAIN.ACCDE
ACCDT Database 176 Charitable Contributions.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 0-Core.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Start End Dates.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 OFFCAT.ACG
ACL Data 714 MsSp7nl.acl
ACM Driver 63 vct3216.acm
ACS Video 20 CLIPPIT.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 portuguese.adm
ADML System 19361 DnsClient.adml
ADMX System 2011 CaptureWizard.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5500a.aio
AM Developer 39 AI041033.am
AMX Plugin 20 testgm.amx
ANI System 173 SCCRepair2.ani
AODL 3152 Install-PerUser-2020-01-07.1918.8076.1.aodl
APL GIS 34 IDE_PSD.apl
APM Raster Image 11 M1033Mark.APM
APPCACHE Text 2 threshold[1].appcache
APPX Developer 13 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.appx
ART CAD 12 champagne.art
ASCX Internet Web 66 wizardProviderInfo.ascx
ASD Backup 7 VIDEO.ASD
ASP Internet Web 140 savepic.asp
ASPX Internet Web 203 security0.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 7e4dca80246863e3.automaticDestinations-ms
AUX 724 System.Threading.Tasks.Parallel.ni.dll.aux
AVI Video 111 Eyeball01_O.avi
AW Data 170 libpgtk.aw
AX Dynamic Link Library 1692 clauts.ax
BAG Executable Application 44 deMV3A-PropertyBag.bag
BAK Backup 209 AeConfig.json.bak
BAT Script 1720 cpan.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio14am.bcm
BDR Text 388 MSART5.BDR
BEP Audio 4 M1033Mark.BEP
BIN Executable Application 13749 comp_utils_ko_KR 1563492932_manifest.bin
BIT CAD 5 dsap8.bit
BLB Game 3 ContentDB.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 123 generic.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 VINAVBAR.BTL
BTR Database 1075 INDEX.BTR
BUD Backup 116 mxdwdui.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 11758 PrintControl_res_tr.cab
CACHE Temporary 743 OnlineConfig_8D760EACE8A5300_FDB6AF4A.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D65.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 spray_ivy.cdr
CER Internet Web 94 pmd.cer
CFG Developer 2360 com.rovio.baba.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 edb.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 PhotoStory.chm
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 22 ansi.chr
CHS System 6 extension.chs
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 00010006.ci
CLB System 12 R000000000004.clb
CLS Developer 18 book.cls
CMB Data 62 EP0NCA8C.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 PowerOff.cmd
CMF 3D Image 20 Segment1.cmf
CMS 16 chinese-Simp.cms
CNT System 98 ECPortuguese (Brazil).cnt
CNV Dynamic Link Library 149 ctb_gb18030.cnv
COM Executable Application 138 GRAPHICS.COM
COMMENTS Data 12 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalUserInterface.CompositeFont
CONF Settings 777 push.conf
CONFIG Developer 2331 Avira.WebAppHost.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 generic.cov
CPA CAD 7 ativcaxx.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 874.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 ALSndMgr.cpl
CPX Settings 14 12520850.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{A235182F-72F8-435D-9000-0F56486BCA24}.crmlog
CRT Security Certificate 116 rui.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 Crop and Fade.cs
ค้นหานามสกุลไฟล์ตามตัวอักษร:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z