นามสกุลไฟล์ทั้งหมด

รายการทั้งหมดของนามสกุลไฟล์เรียงด้วยตัวอักษรและตัวเลข

แถวต่อหน้า:       จาก 6
นามสกุลไฟล์ ชนิดของไฟล์ จำนวนของไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ที่นิยมมากที่สุด
2Q0 Data 2 sdp0.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 25 shape_cone.3mf
ACC Data 4 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 4 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 12 ACWZMAIN.ACCDE
ACCDT Database 73 Sales Pipeline.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 8 ACWZUSR12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 0-Core.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 27 Priority.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 ROCKY.ACG
ACL Data 88 MsSp7pt-BR.acl
ACM Driver 44 imaadp32.acm
ACS Video 20 F1.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 7 AER_1033.ADM
ADML System 825 WindowsColorSystem.adml
ADMX System 825 NetworkProvider.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5300a.aio
AM Developer 34 te_protm.am
AMX Plugin 18 kernelbase.amx
ANI System 98 counter.ani
APL GIS 2 M1033DSK.APL
APM Raster Image 11 M1033Eva.APM
APPCACHE Text 1 threshold[1].appcache
APPX Developer 9 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.BasicAttractLoop.appx
ART CAD 2 L1033.ART
ASCX Internet Web 55 wizardAuthentication.ascx
ASD Backup 2 AUDIO.ASD
ASP Internet Web 19 ipp_0014.asp
ASPX Internet Web 165 editUser.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
AVI Video 39 delete.avi
AW Data 71 MSACCESS.AW
AX Dynamic Link Library 155 VBICodec.ax
BAG Executable Application 44 saMV3E-PropertyBag.bag
BAK Backup 15 ChkAcc.bak
BAT Script 14 autoexec.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio14aa.bcm
BDR Text 165 MSPUB2A.BDR
BEP Audio 4 M1033Eva.BEP
BIN Executable Application 361 wp1033.bin
BIT CAD 5 dsbri2f.bit
BLB Game 1 atiapfxx.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 86 iphone.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 FPCNTCLT.BTL
BTR Database 15 INDEX.BTR
BUD Backup 10 mxdwdui.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 123 OSMMUI.cab
CACHE Temporary 6 bootcat.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 3 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 2 MS.CDR
CER Internet Web 28 VS_ComponentSigningIntermediate.cer
CFG Developer 442 Dictation.0416.cfg
CGM Vector Image 4 MS.CGM
CHK Data 64 V01.chk
CHM Compiled HTML Help 775 XXPSH_A.CHM
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 6 charsettable.chr
CHS System 5 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 16 00010009.ci
CLB System 7 R000000000006.clb
CLS Developer 4 FPROTATE.CLS
CMB Data 62 EP0NCA8C.CMB
CMD Windows NT Command Script 13 login.cmd
CMF 3D Image 20 Segment2.cmf
CNT System 44 MSJETERR.CNT
CNV Dynamic Link Library 50 MSWRD632.CNV
COM Executable Application 87 format.com
COMMENTS Data 10 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 20 GlobalSansSerif.CompositeFont
CONF Settings 1 DiskSnapshot.conf
CONFIG Developer 366 Policy.12.0.Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 generic.cov
CPA CAD 6 iglhxa64.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 4 ega.cpi
CPL Dynamic Link Library 172 wscui.cpl
CPX Settings 12 12520850.cpx
CRT Security Certificate 2 M1033DSK.CRT
CRWL Data 9 SystemIndex.2.Crwl
CS Developer 35 WebAdminPage.cs
CSD Game 2 M1033DSK.CSD
CSG CAD 2 settings.csg
CSO 3D Image 26 InvertColorEffectPS_UV.cso
CSV Data 1 WERF1CE.tmp.csv
CTG Data 2 PUB60SP.CTG
ค้นหานามสกุลไฟล์ตามตัวอักษร:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z