3DP_Chip_Lite_v19091.exe: วิธีการแก้ไข, ดาวน์โหลดและอัปเดต

อัพเดทล่าสุด: 07/08/2022
[ใช้เวลาในการอ่านบทความ: 5 นาที]

3DP_Chip_Lite_v19091.exe หรือเป็นที่รู้จักว่าไฟล์ Windows Executable ถูกสร้างโดย 3DP สำหรับการพัฒนาของ 3DP Chip 17.11.1. ไฟล์ EXE จัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 EXE (Windows Executable)

รุ่นแรกของ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe สำหรับ 3DP Chip 17.11.1 เจอครั้งแรกใน 12/17/2017 ใน Windows 10 ตามบันทึกของเรา ไฟล์นี้นับอัพเดทล่าสุดจาก 3DP

โปรดดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมEXEคำแนะนำการแก้ปัญหาและดาวน์โหลดฟรีในรุ่นต่างๆ ของไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe

File Analysis Provided by Jason Geater (Author)


แนะนำดาวน์โหลด: แก้ไข 3DP_Chip_Lite_v19091.exe / 3DP Chip ที่เกี่ยวข้องกับปัญหารีจิสทรีของ WinThruster

เข้ากันได้กับ Windows 10, 8, 7, Vista, XP และ 2000

คะแนนของผู้ใช้เฉลี่ย

 

เสนอเป็นตัวเลือกสำหรับ WinThruster โดย Solvusoft
| EULA | นโยบายส่วนบุคคล | ข้อกำหนด | ถอดการติดตั้ง


ภาพรวมไฟล์


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไฟล์: 3DP_Chip_Lite_v19091.exe
นามสกุลไฟล์: นามสกุลไฟล์ EXE
ชนิดของไฟล์: โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
คำอธิบาย: Windows Executable
ประเภท MIME: application/octet-stream
การจัดอันดับความนิยมของผู้ใช้:
 
ข้อมูลผู้พัฒนา และซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์: 3DP Chip 17.11.1
ผู้พัฒนา: 3DP
ซอฟต์แวร์: 3DP Chip
รุ่นซอฟต์แวร์: 17.11.1
รายละเอียด
จุดเริ่มต้น: 0x39e3
ขนาดโค้ด: 28672


ข้อผิดพลาด 3DP_Chip_Lite_v19091.exe คืออะไร?


3DP_Chip_Lite_v19091.exe ข้อผิดพลาดรันไทม์

ข้อผิดพลาดรันไทม์ คือข้อผิดพลาด 3DP Chip ที่เกิดขึ้นตอน "รันไทม์" คำว่ารันไทม์นั่นค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมา นั่นหมายถึงว่า ข้อผิดพลาด EXE เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียก 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ให้โหลด 3DP Chip ขึ้นมา หรือในบางกรณีคือกำลังทำงานอยู่แล้ว ข้อผิดพลาดรันไทม์เป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยสำหรับ EXE ที่คุณสามารถเจอได้เมื่อใช้ 3DP Chip.

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อผิดพลาดรันไทม์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ที่เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานจะส่งผลให้โปรแกรมหยุดอย่างผิดปกติ ส่วนใหญ่ข้อความผิดพลาดของ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe หมายถึงว่า 3DP Chip ไม่สามารถหาไฟล์เจอได้ตอนเริ่มต้น หรือไฟล์เสียหาย หรือส่งผลให้ยกเลิกก่อนกระบวนการเริ่มต้นเสร็จลง โดยทั่วไป 3DP Chip จะไม่สามารถเริ่มต้นโดยไม่แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

ข้อผิดพลาด 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่:

 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe - ภาพไม่ดี
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
 • ไม่พบ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe
 • ไม่สามารถติดตั้ง 3DP_Chip_Lite_v19091.exe
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ไม่สามารถเปิดได้ ไม่มีการลงทะเบียนคลาส
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ไม่สามารถเริ่มได้
 • เริ่ม 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ผิดพลาด
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ไม่ใช่แอพลิเคชัน Win32 ที่ถูกต้อง
 • 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ใช้งานไม่ได้
 • หา 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ไม่เจอ
 • ข้อผิดพลาดในการเริ่มโปรแกรม: 3DP_Chip_Lite_v19091.exe.
 • เส้นทางโปรแกรมไม่ถูกต้อง: 3DP_Chip_Lite_v19091.exe.
 • ไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe สูญหาย หรือเสียหาย
 • Windows ไม่สามารถเริ่มต้น - 3DP_Chip_Lite_v19091.exe
ข้อผิดพลาดระบบ


โปรแกรมไม่สามารถเริ่มทำงานได้เพราะ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe หายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ลองติดตั้งโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณจะถูกปรับปรุงและการสแกนอย่างสม่ำเสมอ

การหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด 3DP_Chip_Lite_v19091.exe เป็นกุญแจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้ แม้ว่าข้อผิดพลาด EXE จะส่งผลกระทบต่อ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ระหว่างเริ่มต้น บางครั้งคุณจะพบข้อผิดพลาดรันไทม์คณะใช้ 3DP Chip 17.11.1 ได้เช่นกัน ปัญหานี้อาจเกิดเนื่องจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่ดีในนามของ 3DP การขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่นหรือปลั๊กอินบุคคลที่สาม หรือเกิดจากฮาร์ดแวร์เสียหายและล้าสมัย พร้อมทั้งข้อผิดพลาดประเภท 3DP_Chip_Lite_v19091.exe สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีเการย้ายอย่างไม่ได้ตั้งใจ ลบ หรือ เกิดการเสียหายจากมัลแวร์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าคุณแน่ใจว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณถูกอัพเดทตลอดเวลา และการสแกนอย่างสม่ำเสมอวิธ๊การแก้ไขปัญหา 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ใน 3 ขั้นตอน (เวลาที่จะเสร็จสมบูรณ์: ~5-15 นาที)

หากคุณพบข้อความข้อผิดพลาดข้างต้น ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในการแก้ปัญหาของคุณ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีการระบุไว้ในลำดับที่แนะนำของการดำเนินการ


ขั้นตอนที่ 1: คืนค่าพีซีของคุณกลับไปยังจุดคืนค่าล่าสุด "snapshot" หรือสำรองก่อนเกิดข้อผิดพลาด

เพื่อเริ่มการคืนค่าระบบ (Windows XP, Vista, 7, 8 และ 10):

 1. กดปุ่ม เริ่มต้น ของ Windows
 2. เมื่อคุณเห็นช่องค้นหา พิมพ์ “System Restore” และกด “ENTER
 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ค้นหา และคลิกการคืนค่าระบบ
 4. กรุณาใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (ถ้ามี / ได้รับแจ้ง)
 5. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยการคืนค่าระบบเพื่อเลือกจุดคืนค่าที่เกี่ยวข้อง
 6. คืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยข้อมูลสำรอง

หากขั้นตอนที่ 1 ล้มเหลวในการแก้ไขข้อผิดพลาด 3DP_Chip_Lite_v19091.exe โปรดดำเนินการต่อไปขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: ถ้าเพิ่งติดตั้ง 3DP Chip (หรือซอฟต์แวร์ท่เกี่ยวข้อง) พอนการติดตั้งแล้วลองติดตั้งใหม่ 3DP Chip

คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟแวร์ 3DP Chip โดยทำตามคำแนะนำเหล่านี้ (Windows XP, Vista, 7, 8, และ 10):

 1. กดปุ่ม เริ่มต้น ของ Windows
 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์ "ถอนการติดตั้งและกด"ENTER"
 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ค้นหา และคลิก "เพิ่มหรือลบโปรแกรม"
 4. ค้นหารายการสำหรับ 3DP Chip 17.11.1 และคลิก “ถอนการติดตั้ง"
 5. ทำตามพร้อมท์เพื่อถอนการติดตั้ง

หลังจากที่ซอฟแวร์ที่ได้รับการถอนอย่างเต็มที่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้งซอฟแวร์ 3DP Chip ใหม่อีกครั้ง

หากขั้นตอนนี้ 2 ล้มเหลวเช่นกันโปรดดำเนินการต่อไปขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง

3DP Chip 17.11.1

3DP

ขั้นตอนที่ 3: ทำการ Windows อัพเดต

เมื่อขั้นตอนสองขั้นแรกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะทำ Windows Update หลายข้อผิดพลาดของ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe สามารถเกิดจากระบบปฏิบัติการ Windows ที่เก่าเกินไปได้เช่นกัน เพื่อทำการ Windows Update โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. กดปุ่ม เริ่มต้น ของ Windows
 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์ "ปรับปรุง" และกด "ENTER"
 3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Update คลิก "เช็คการปรับปรุง" (หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับรุ่น Windows ของคุณ)
 4. ถ้ามีการปรับปรุงสามารถดาวน์โหลดได้คลิก "ติดตั้งการปรับปรุง"
 5. รีสตาร์ท PC ของคุณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น

หากปรับปรุง Windows ล้มเหลว เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาด 3DP_Chip_Lite_v19091.exe โปรดดำเนินการขั้นตอนต่อไป โปรดทราบว่าขั้นตอนสุดท้ายนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเท่านั้นหากขั้นตอนเหล่านั้นล้มเหลว: ดาวน์โหลดและแทนที่ไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe (ข้อควรระวัง: ก้าวหน้า)

เมื่อสามวิธีก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ เราจีกลองใช้วิธีเชิงรุกมากขึ้น (หมายเหตุ: ไม่แนะนำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์มือสมัครเล่น) โดยการดาวน์โหลด และการเปลี่ยนรุ่นไฟล์ของคุณเหมาะสม 3DP_Chip_Lite_v19091.exe เรายังมีฐานข้อมูลที่ปราศจากมัลแวร์ 100% สำหรับไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe สำหรับ รุ่นของ 3DP Chip โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด และแทนที่ไฟล์ของคุณอย่างถูกต้อง:

 1. ค้นหารุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows ในรายการด้านล่าง "ดาวน์โหลดไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe"
 2. คลิกที่ "ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้" ที่เหมาะสมและดาวน์โหลดรุ่นของไฟล์ Windows ของคุณ
 3. คัดลอกไฟล์ 3DP Chip ไปตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เหมาะสม:
  Windows 10: C:\Users\Tester\Downloads\
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าขั้นตอนนี้ขั้นสุดท้ายล้มเหลว และคุณยังคงพบข้อผิดพลาด คุณต้องทำการติดตั้ง Windows 10 เท่านั้น


เคล็ดลับ: เราต้องเน้นว่า การติดตั้ง Windows สำหรับการแก้ปัญหา 3DP_Chip_Lite_v19091.exe เป็นงานที่ใช้เวลาสูงและเป็นงานขั้นสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล คุณต้องแน่ใจว่า คุณได้สำรองเอกสารสำคัญ รูปภาพ ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ ถ้าคุณยังไม่ได้สำรองข้อมูลของคุณ คุณควรทำทันทีดาวน์โหลดไฟล์ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe (ไม่มีมัลแวร์ 100%)


คำเตือน: เราไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดและคัดลอง 3DP_Chip_Lite_v19091.exe ไปยังไดเรกทอรีระบบ Windows 3DP มันจะไม่ปล่อย ไฟล์ 3DP Chip EXE สำหรับการดาวน์โหลดเนื่องจากเขาได้รวมไฟล์เหล่านี้ไปพร้อมกับตัวติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว งานโปรแกรมติดตั้งคือทำให้แน่ใจว่ามีการต้องสอบก่อนการติดตั้ง และวาง 3DP_Chip_Lite_v19091.exe และ EXE อื่นๆ สำหรับ 3DP Chip การติดตั้งไม่ถูกต้องของ EXE สามารถทำให้เกิดการไม่มีเสถียรภาพและอาจทำให้โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการของคุณจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ดำเนินต่อด้วยความระมัดระวัง

Windows 10


ไฟล์เกี่ยวข้องกับ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe


ไฟล์ EXE เกี่ยวข้องกับ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe

ชื่อไฟล์ รายละเอียด ซอฟต์แวร์ (รุ่น) ขนาดไฟล์ (ไบต์) ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์
3DP_Chip_Lite_v19091.exe Windows Executable 3DP Chip 17.11.1 3119136 C:\Users\Tester\Downloads\
uninst.exe Windows Executable 3DP Chip 17.11.1 100495 C:\Program Files (x86)\3DP Chip Lite\
OneDriveStandaloneUpda... Standalone Updater Microsoft OneDrive (19.152.0927.0012) 2696520 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\
FileSyncHelper.exe Microsoft OneDriveFileSyncHelper Microsoft OneDrive (19.152.0927.0012) 2124104 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...
DPInst64.exe ‎‎Driver Package Installer Driver Package Installer (DPInst) (2.1.1) 935480 C:\Program Files (x86)\3DP Chip Lite\

ไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 3DP_Chip_Lite_v19091.exe

ชื่อไฟล์ รายละเอียด ซอฟต์แวร์ (รุ่น) ขนาดไฟล์ (ไบต์) ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์
netvfx64.inf Setup Information 3DP Net 18.12 55243 C:\3DP\Net\VIA\Rhine\764\
setupapi.dev.log Log 3DP Chip 17.11.1 684126 C:\Windows\inf\
netnvm64.inf Setup Information 3DP Net 18.12 83650 C:\3DP\Net\NVIDIA\764\
netr28ux.inf Setup Information 3DP Net 18.12 900106 C:\3DP\Net\Ralink\RT2870\7_08469053_2\
netr28ux.inf Setup Information 3DP Net 18.12 889742 C:\3DP\Net\Ralink\RT2870\7_0b0517eb\


RocketPC

เสนอเป็นตัวเลือกสำหรับ WinThruster โดย Solvusoft | EULA | นโยบายส่วนบุคคล | ข้อกำหนด | ถอดการติดตั้ง


ค้นหานามกุลไฟล์อื่นๆ ตามลำดับตัวอักษร:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คุณกำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทดลองใช้ การซื้อสมาชิกสำหรับซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลาหนึ่งปีในราคา $39.95 USD จะปลดล็อคซอฟต์แวร์ทั้งหมด สมาชิกจะต่ออายุเองเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา (เรียนรู้เพิ่มเติม) โดยการกดปุ่ม “เริ่มดาวน์โหลด” ด้านบนและลง “ซอฟต์แวร์” ฉันได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ชอง Solvusoft