ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
np_web_dav.dll

Np_web_dav ไฟล์เช่น np_web_dav.dll ใช้ นามสกุลไฟล์ DLL. ไฟล์นี้เป็นไฟล์ประเภท Win64 DLL (Dynamic Link Library) และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย Nitro เพื่อซอฟต์แวร์ Nitro Pro

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
SlimWare.Session.exe

SlimWare.Session.exe หรือเป็นที่รู้จักว่าไฟล์ SlimWare.Session Server ถูกสร้างโดย SlimWare Utilities สำหรับการพัฒนาของ SlimWare Services. ไฟล์ EXE จัดเป็นประเภทไฟล์ Win64 EXE (Windows Executable)

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
8FBF3E4W.ocx

ActiveX Custom Control ไฟล์เช่น 8FBF3E4W.ocx ใช้ นามสกุลไฟล์ OCX. ไฟล์นี้เป็นไฟล์ประเภท ไดนามิกลิงก์ไลบรารี (ActiveX Custom Control) และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย NovoSun Technology เพื่อซอฟต์แวร์ CMS 2.5

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
clwvd8.sys

CyberLink WebCam Virtual Driver ไฟล์เช่น clwvd8.sys ใช้ นามสกุลไฟล์ SYS. ไฟล์นี้เป็นไฟล์ประเภท Win64 EXE (Windows System Configuration) และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย CyberLink เพื่อซอฟต์แวร์ CyberLink WebCam Virtual Driver

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC