ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
CNBIC4_7.DLL

CNBIC4_7.DLL เป็นไฟล์ชนิดนึงของ Canon Inkjet Printer Driver มักถูกใช้ใน Canon Inkjet Printer Driver พัฒนาโดย Microsoft มักใช้ นามสกุลไฟล์ DLL และถูกจัดเป็นไฟล์ Win64 DLL (Dynamic Link Library)

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
ocsetup.exe

Ocsetup.exe ใช้ นามสกุลไฟล์ EXE ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคือไฟล์ Windows Optional Component Setup ไฟล์(Windows Executable) ถูกจัดเป็นประเภท Win32 EXE ถูกสร้างขึ้นเพื่อ Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
ASFCHOP.OCX

การพัฒนา Microsoft® Windows Media Services โดย Microsoft แจ้งการสร้างล่าสุดของ ASFCHOP.OCX. มันเป็นที่รู้จักกันว่าไฟล์ Windows Media ASFChop OCX (นามสกุลไฟล์ OCX) ถูกจัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 DLL (ActiveX Custom Control)

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
rt640x86.sys

การพัฒนา Realtek 8136/8168/8169 PCI/PCIe Adapters โดย Microsoft แจ้งการสร้างล่าสุดของ rt640x86.sys. มันเป็นที่รู้จักกันว่าไฟล์ Realtek 8136/8168/8169 NDIS 6.40 32-bit Driver (นามสกุลไฟล์ SYS) ถูกจัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 EXE (Windows System Configuration)

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC