ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
verifier.dll

Verifier.dll เป็นไฟล์ชนิดนึงของ Standard application verifier provider dll มักถูกใช้ใน Microsoft® Windows® Operating System พัฒนาโดย Microsoft มักใช้ นามสกุลไฟล์ DLL และถูกจัดเป็นไฟล์ Win32 DLL (Dynamic Link Library)

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
CloudStorageWizard.exe

ไฟล์ EXE เช่น CloudStorageWizard.exe ถูกจัดประเภทเป็น Win32 EXE ไฟล์ (Windows Executable) ไฟล์ CloudStorageWizard ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
FLIST32.OCX

FLIST32.OCX เป็นไฟล์ชนิดนึงของ Field List OLE Custom Control มักถูกใช้ใน Microsoft Access พัฒนาโดย Microsoft มักใช้ นามสกุลไฟล์ OCX และถูกจัดเป็นไฟล์ Win32 DLL (ActiveX Custom Control)

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
SerCx2.sys

ไฟล์ SYS เช่น SerCx2.sys ถูกจัดประเภทเป็น Win32 EXE ไฟล์ (Windows System Configuration) ไฟล์ Serial Class Extension V2 ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC