ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
auditcse.dll

Auditcse.dll หรือเป็นที่รู้จักว่าไฟล์ Windows Audit Settings CSE ถูกสร้างโดย Microsoft สำหรับการพัฒนาของ Microsoft® Windows® Operating System. ไฟล์ DLL จัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 DLL (Dynamic Link Library)

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
SIHClient.exe

การพัฒนา Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft แจ้งการสร้างล่าสุดของ SIHClient.exe. มันเป็นที่รู้จักกันว่าไฟล์ SIH Client (นามสกุลไฟล์ EXE) ถูกจัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 EXE (Windows Executable)

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
msdxm.ocx

Msdxm.ocx หรือเป็นที่รู้จักว่าไฟล์ Microsoft Windows Media Component Removal File. ถูกสร้างโดย Microsoft สำหรับการพัฒนาของ Microsoft® Windows® Operating System. ไฟล์ OCX จัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 DLL (ActiveX Custom Control)

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
HpSAMD.sys

HpSAMD.sys ใช้ นามสกุลไฟล์ SYS ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคือไฟล์ Smart Array SAS/SATA Controller Media Driver ไฟล์(Windows System Configuration) ถูกจัดเป็นประเภท Win32 EXE ถูกสร้างขึ้นเพื่อ Smart Array SAS/SATA Controller Media Driver โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC