ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
iscsiwmi.dll

Iscsiwmi.dll เป็นไฟล์ชนิดนึงของ MS iSCSI Initiator WMI Provider มักถูกใช้ใน Microsoft® Windows® Operating System พัฒนาโดย Microsoft มักใช้ นามสกุลไฟล์ DLL และถูกจัดเป็นไฟล์ Win32 DLL (Dynamic Link Library)

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
FXSCOVER.exe

ไฟล์ EXE เช่น FXSCOVER.exe ถูกจัดประเภทเป็น Win32 EXE ไฟล์ (Windows Executable) ไฟล์ Microsoft Fax Cover Page Editor ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
sysmon.ocx

Sysmon.ocx หรือเป็นที่รู้จักว่าไฟล์ System Monitor Control ถูกสร้างโดย Microsoft สำหรับการพัฒนาของ Microsoft® Windows® Operating System. ไฟล์ OCX จัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 DLL (ActiveX Custom Control)

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
rdpvideominiport.sys

การพัฒนา Microsoft® Windows® Operating System โดย Microsoft แจ้งการสร้างล่าสุดของ rdpvideominiport.sys. มันเป็นที่รู้จักกันว่าไฟล์ Microsoft RDP Video Miniport driver (นามสกุลไฟล์ SYS) ถูกจัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 EXE (Windows System Configuration)

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC