ไฟล์เด่นประจำวันนี้


ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
comrepl.dll

COM+ ไฟล์เช่น comrepl.dll ใช้ นามสกุลไฟล์ DLL. ไฟล์นี้เป็นไฟล์ประเภท Win32 DLL (Dynamic Link Library) และถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย Microsoft เพื่อซอฟต์แวร์ Microsoft® Windows® Operating System

อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้
WindowPicker.exe

WindowPicker.exe ใช้ นามสกุลไฟล์ EXE ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคือไฟล์ Windows Executable ไฟล์(Windows Executable) ถูกจัดเป็นประเภท Win32 EXE ถูกสร้างขึ้นเพื่อ Windows 10 โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม
ไดนามิกลิงก์ไลบรารี
MSPVWCTL.OCX

MSPVWCTL.OCX ใช้ นามสกุลไฟล์ OCX ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคือไฟล์ Microsoft® Office Document Imaging Viewer OCX ไฟล์(ActiveX Custom Control) ถูกจัดเป็นประเภท Win32 DLL ถูกสร้างขึ้นเพื่อ Microsoft Office Document Imaging โดย Microsoft.

อ่านเพิ่มเติม
ไดรเวอร์
tandqic.sys

SCSI Tape Driver ไฟล์เช่น tandqic.sys ถูกจัดเป็นประเภทไฟล์ Win32 EXE (Windows System Configuration) เกี่ยวข้องกับ นามสกุลไฟล์ SYS ถูกสร้างโดย Microsoft เพื่อ Microsoft® Windows® Operating System.

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาประเภทไฟล์RocketPC