Åtgärda DLL-fel: Reader_mp3.dll Ladda ner och reparera

Senast uppdaterad: 07/19/2021
[Tid som behövs för läsning: 4-6 minuter]

Utvecklingen av DJMixPro av Beatlock Technology föranledde den senaste skapelsen av reader_mp3.dll. Det är även känt som en MP3 wrapper library for DJ Mix Pro, based on libmad-0.15.1b-fil (filtillägg DLL), vilket klassificeras som en typ av Win64 DLL (Körbart program)-fil.

Den första versionen av reader_mp3.dll för DJ Mix Pro 3.0.85.2 sågs på 05/05/2019 i Windows 10. Den här filversionen är den senaste och mest uppdaterade versionen från Beatlock Technology.

Den här artikeln diskuterar fullständig filinformation, DLL felsökningsinstruktioner för filer som har problem med reader_mp3.dll, och en mångsidig uppsättning av gratis nedladdningar för varenda filversion som har katalogiserats av vårt team.

Filanalys tillhandahålls av Jason Geater (Författare)


Rekommenderad nedladdning: Åtgärda reader_mp3.dll / DJ Mix Pro-relaterade registerproblem med WinThruster.

Kompatibelt med Windows 10, 8, 7, Vista, XP och 2000

Genomsnittlig användarbedömning

 

Valfritt erbjudande för WinThruster av Solvusoft
| EULA | Sekretesspolicy | Villkor | Avinstallera


Filöversikt


Generell information
Filnamn: reader_mp3.dll
Filtillägg: DLL filtillägg
Beskrivning: MP3 wrapper library for DJ Mix Pro, based on libmad-0.15.1b
Typ av objektfil: Executable application
Filoperativsystem: Win32
MIME-typ: application/octet-stream
Popularitetsbetyg för användare:
 
Utvecklar- och programvaruinformation
Programvaruutvecklare: Beatlock Technology
Programvaruprogram DJMixPro
Juridisk upphovsrätt: Copyright Beatlock Technology 2019
Fildetaljer
Teckenuppsättning: Unicode
Språkkod: English (U.S.)
Filflaggor (none)
Filflaggornas mask 0x003f
Inmatningspunkt: 0xb73c
Kodstorlek: 47104


Vad är reader_mp3.dll-felmeddelanden?


Dynamiskt länkbibliotek, reader_mp3.dll-fel

Reader_mp3.dll anses vara en typ av dynamiskt länkbibliotek (DLL)-fil. Dynamiska länkbiblioteksfiler såsom reader_mp3.dll, är i själva verket en "handbok" som lagrar information och instruktioner för körbara (EXE)-filer - såsom MpSigStub.exe - att följa. Dessa filer skapades så att flera program (tex. DJ Mix Pro) kunde dela samma reader_mp3.dll-fil, vilket sparar värdefull minnestilldelning, vilket resulterar i att datorn körs mer effektivt.

Även om DLL-filer är väldigt praktiska och effektiva, är dem även extremt sårbara för problem. Sker det något med en delad DLL-fil, vare sig den försvinner eller blir korrupt på något sätt, kan det i sin tur generera ett "körtids"-felmeddelande. Körtid är ganska självförklarande, det betyder att dessa fel utlöses när reader_mp3.dll försöker laddas antingen när reader_mp3.dll startar upp eller i vissa fall redan körs. Några av de vanligaste reader_mp3.dll-felen inkluderar:

reader_mp3.dll-filen kanske saknas som en följd av en oavsiktlig radering, avinstallerad som en delad fil av ett annat program (delad med DJ Mix Pro), eller raderad genom en skadlig programinfektion. Dessutom, kan en korrupt fil reader_mp3.dll uppstå pga av ett strömavbrott när du laddar DJ Mix Pro, en systemkrasch när du laddar reader_mp3.dll, dåliga sektorer på ditt lagringsmedium (normalt på din primära hårddisk) eller ganska vanligt förekommande, en skadlig programinfektion. Därför är det kritiskt att säkerställa att ditt antivirusprogram är uppdaterat och skannar regelbundet.Hur du åtgärdar reader_mp3.dll-fel i 3-steg (tid för att slutföra: 5-15 minuter)

Stöter du på ett av felmeddelandena ovan, följer du dessa felsökningssteg för att lösa reader_mp3.dll-problemet. Dessa felsökningssteg listas i den rekommenderade körordningen.


Steg 1: Återställ datorn till den senaste återställningspunkten, "snapshoten" eller backup-imagen som existerar innan felet inträffade.

För att starta systemåterställning (Windows XP, Vista, 7, 8 och 10):

 1. Tryck på Windows Start-knappen
 2. När du ser sökrutan, knappa in "Systemåterställning" och tryck på "ENTER".
 3. Hitta och klicka på ”Systemåterställning” i sökresultaten.
 4. Ange administratörslösenordet (ifall tillämpligt/om du uppmanas).
 5. Följ stegen i hjälpguiden Systemåterställning för att välja en relevant återställningspunkt.
 6. Återställ datorn till backupavbildningen.

Löser inte steg 1 reader_mp3.dll-felet, gå vidare till steg 2 nedan.

Steg 2: Har du nyligen installerat DJ Mix Pro (eller relaterad programvara), börjar du med att avinstallera, försök sedan att installera om DJ Mix Pro-programvaran.

Du kan avinstallera DJ Mix Pro-programvara genom att följa dessa instruktioner (Windows XP, Vista, 7, 8, och 10):

 1. Tryck på Windows Start-knappen
 2. Knappa in "Avinstallera" i sökrutan och tryck på "ENTER".
 3. Hitta och klicka på "Lägg till eller ta bort program” i sökresultaten.
 4. Hitta posten för DJ Mix Pro 3.0.85.2 och klicka på "Avinstallera"
 5. Följ instruktionerna för avinstallation.

Efter att programvaran har avinstallerats, starta om datorn och installera om DJ Mix Pro-programvaran.

Löser inte steg 2 reader_mp3.dll-felet, gå vidare till steg 3 nedan.

DJ Mix Pro 3.0.85.2

Beatlock Technology

Steg 3: Kör Windows Update.

Om de två första stegen inte löser ditt problem, kan det vara en bra idé att köra Windows Update. Många visade reader_mp3.dll-felmeddelanden kan bero på ett föråldrat Windows-operativsystem. För att starta Windows Update, följ dessa enkla steg:

 1. Tryck på Windows Start-knappen
 2. Knappa in "Uppdatera" i sökrutan och tryck på "ENTER".
 3. I Windows Update-dialogrutan klickar du på "strong>Sök efter uppdateringar" (eller liknande knapp beroende på vilken Windows-version du kör)
 4. Finns det tillgängliga uppdateringar att ladda ner, klickar du på "Installera uppdateringar”.
 5. Efter att uppdateringen är klar, starta om datorn.

Om inte Windows Update löser reader_mp3.dll-felmeddelandet, gå vidare till nästa steg. Obs! Detta sista steg rekommenderas endast för avancerade datoranvändare.Om samtliga steg misslyckas: Ladda ner och ersätt reader_mp3.dll-filen (Försiktighet: Avancerat)

Löser inget av de tre föregående felsökningsstegen ditt problem kan du testa ett mer aggressivt tillvägagångssätt (Obs! Rekommenderas inte för amatör datoranvändare) genom att ladda ner och ersätta lämplig reader_mp3.dll-filversion. Vi underhåller en omfattande databas med reader_mp3.dll-filer som är 100 % fria från skadlig programvara för varje tillämplig -version av DJ Mix Pro. Följ stegen nedan för att ladda ner och ersätta filen på rätt vis:

 1. Leta reda på versionen av ditt Windows-operativsystem i listan nedan "Ladda ner reader_mp3.dll Filer".
 2. Klicka på lämplig "Ladda ner nu"-knapp och ladda ner din Windows-filversion.
 3. Kopiera den här filen DJ Mix Pro till lämplig katalog:
  Windows 10: C:\Program Files\DJ Mix Pro\
 4. Starta om datorn.

Om det slutgiltiga steget misslyckas och du fortfarande stöter på felet, är det enda kvarvarande alternativet att genomföra en ren installation av Windows 10.


NÖRDTIPS: Vi måste poängtera att en ominstallation av Windows är en väldigt tidskrävande och avancerad uppgift för att lösa reader_mp3.dll-problem. För att undvika dataförlust, säkerställ att du har tagit backup på alla viktiga dokument, bilder, programinstallerare och övrig personlig information innan du startar processen. Om du inte tar backup på dina data för tillfället, måste du omedelbart börja göra det.Ladda ner reader_mp3.dll-filer (100 % fria från skadlig programvara)


FÖRSIKTIGHET: Vi rekommenderar starkt att du hämtar och kopierar reader_mp3.dll till lämplig Windows-systemkatalog. Beatlock Technology släpper vanligtvis inte DJ Mix Pro DLL-filer för nedladdning eftersom de är bundlade tillsammans inuti en programinstallerare. Installerarens uppgift är att säkerställa att alla korrekta verifieringar har gjorts före du installerar och placerar reader_mp3.dll och alla övriga DLL-filer för DJ Mix Pro. Felaktigt installerade DLL-filer kan skapa systeminstabilitet och kan få ditt program eller operativsystem att sluta fungera helt. Fortskrid med försiktighet.

Windows 10


Filer relaterade till reader_mp3.dll


DLL Filer relaterade till reader_mp3.dll

Filnamn Beskrivning Programvaruprogram (version) Filstorlek (byte) Filplats
msvcp140_2_app.dll Microsoft® C Runtime Library _2 Microsoft® Visual Studio® 2017 (14.20.27323.0) 166240 C:\Program Files\WindowsApps\Deleted\Microsoft....
qtquickextrasplugin.dll C++ Application Development Framework Qt5 (5.11.1.0) 68152 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...
libeay32.dll OpenSSL Shared Library The OpenSSL Toolkit (1.0.2s) 1306984 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...
api-ms-win-core-consol... ApiSet Stub DLL Microsoft® Windows® Operating System (10.0.17134.12) 11624 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...
api-ms-win-core-file-l... ApiSet Stub DLL Microsoft® Windows® Operating System (10.0.17134.12) 11112 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...

Andra filer relaterade till reader_mp3.dll

Filnamn Beskrivning Programvaruprogram (version) Filstorlek (byte) Filplats
setupapi.dev.log Log DJ Mix Pro 3.0.85.2 684367 C:\Windows\inf\
volsnap.PNF Precompiled INF DJ Mix Pro 3.0.85.2 5164 C:\Windows\inf\
WmiApRpl.h C/C++/Objective-C Header DJ Mix Pro 3.0.85.2 3444 C:\Windows\System32\wbem\Performance\
api-ms-win-core-rtlsup... ApiSet Stub DLL Microsoft® Windows® Operating System (10.0.17134.12) 10600 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...
api-ms-win-core-string... ApiSet Stub DLL Microsoft® Windows® Operating System (10.0.17134.12) 11112 C:\Users\Tester\AppData\Local\Microsoft\OneDriv...


RocketPC

Valfritt erbjudande för WinThruster av Solvusoft | EULA | Sekretesspolicy | Villkor | Avinstallera


Bläddra efter andra filtillägg i bokstavsordning.   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Du laddar ner testprogramvara. Det krävs ett köp av ett 1-års programvaruabonnemang till priset $39,95 USD för att låsa upp samtliga programvarufunktioner. Abonnemanget förnyas automatiskt i slutet av perioden (Läs mer). Genom att klicka på "Starta nedladdning"-knappen ovan och installera "Programvara", bekräftar jag att jag har läst och godkänt Solvusofts licensavtal för slutanvändare och sekretesspolicy.