Pliki TARGETS

Lista wszystkich plików z rozszerzeniem TARGETS (Twórca:)

Wierszy na stronie:       z 1
Nazwa pliku Nazwa oprogramowania Nazwa twórcy: Najnowsza wersja pliku
BaseNewsApp.targets Windows Microsoft Windows 8.1
DynamicPano.targets Windows Microsoft Windows 8.1
Microsoft.Common.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.CSharp.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.Data.Entity.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.NETFramework.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.Office.InfoPath.targets Office Microsoft Office 2010
Microsoft.ServiceModel.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.VisualBasic.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.WinFX.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets Windows Microsoft Windows 10
Microsoft.Xaml.targets Windows Microsoft Windows 10
NewsApp.targets Windows Microsoft Windows 8.1
SqlServer.targets Windows Microsoft Windows 7
Workflow.Targets Windows Microsoft Windows 10
Workflow.VisualBasic.Targets Windows Microsoft Windows 10
Przeglądaj pliki TARGETS wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z