Pliki SDB

Lista wszystkich plików z rozszerzeniem SDB (Baza danych)

Wierszy na stronie:       z 1
Nazwa pliku Nazwa oprogramowania Nazwa twórcy: Najnowsza wersja pliku
apphelp.sdb Windows Microsoft Windows XP
apph_sp.sdb Windows Microsoft Windows XP
appraiser.sdb Windows Microsoft Windows 10
drvmain.sdb Windows Microsoft Windows 10
drvmain32.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
drvmain64.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
frxmain.sdb Windows Microsoft Windows 10
KeyboardFilterShim.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
msimain.sdb Windows Microsoft Windows 10
pcamain.sdb Windows Microsoft Windows 10
secedit.sdb Windows Microsoft Windows 10
sysmain.sdb Windows Microsoft Windows 10
sysmain32.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
sysmain32runtime.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
sysmain64.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
sysmain64runtime.sdb Windows Microsoft Windows 8.1
Przeglądaj pliki SDB wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z