Pliki DBF

Lista wszystkich plików z rozszerzeniem DBF (Baza danych)

Wierszy na stronie:       z 1
Nazwa pliku Nazwa oprogramowania Nazwa twórcy: Najnowsza wersja pliku
CUSTOMER.DBF Office Microsoft Office XP
EMPLOYEE.DBF Office Microsoft Office XP
ORDERS.DBF Office Microsoft Office XP
Przeglądaj pliki DBF wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z