Αναπτύχθηκε από: Autodesk, Inc.


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.autodesk.com/products/autocad/overview

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.autodesk.com/


Εκδόσεις AutoCAD

Τρέχουσα Έκδοση: 2019

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
2019 14643 MUI volsnap.PNF 2018-10-24 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το AutoCAD

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL browser.dll 5.4.3.661 10/24/2019
DLL DU.dll 10.0.18362.1 03/16/2020
EXE Setup.exe 14.0.4755.1000 03/04/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το AutoCAD
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το AutoCAD


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster