Τι είναι τα Αρχεία Σύστημα;

Η Μορφή Αρχείου Συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ζωτικής σημασίας για τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθούν από ένα λειτουργικό σύστημα. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης συσκευών, βιβλιοθήκες συστήματος και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης. Επειδή είναι σημαντικά για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, οι εταιρείες όπως η Microsoft εφαρμόζουν επίσης ορισμένες προφυλάξεις όπως την εφαρμογή ενός χαρακτηριστικού συστήματος για την αποτροπή διαγραφής τέτοιων αρχείων από λάθος.

System File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Σύστημα


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Σύστημα

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
XRM-MS 6933 MicrosoftWindowsSafeDocsMain-ppdlic.xrm-ms
(01/21/2008)
osppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-ms
(03/04/2020)
CLB 12 R000000000001.clb
(09/18/2006)
R000000000004.clb
(02/21/2020)
OVERRIDETASKS 3 Microsoft.Common.OverrideTasks
(06/02/2012)
Microsoft.Common.OverrideTasks
(03/18/2017)
WPRP 1 provtrace.wprp
(03/18/2017)
provtrace.wprp
(03/18/2017)
NT 8 autoexec.nt
(04/14/2008)
config.nt
(04/24/2017)
EBD 6 systemsf.ebd
(04/11/2009)
ResPriStaticDb.ebd
(04/24/2017)
BLF 2 KtmRmTm.blf
(04/24/2017)
KtmRmTm.blf
(05/10/2017)
GRL 6 Pending.GRL
(11/02/2006)
Active.GRL
(03/18/2017)
THEME 76 Windows Classic.theme
(09/18/2006)
index.theme
(01/13/2020)
ITS 128 MSB1ENFR.ITS
(05/10/2017)
MSB1FREN.ITS
(03/04/2020)
CUSTOMDESTINATIONS-MS 9 f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
EVTX 82929 Microsoft-Windows-Kernel-Power%4Thermal-Operational.evtx
(04/24/2017)
Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational.evtx
(03/30/2020)
DYC 38 XB55L_A.DYC
(09/18/2006)
XWS75L_A.DYC
(09/18/2006)
IDX 48 M1033DSK.IDX
(09/18/2006)
psanbla.idx
(03/05/2020)
EFTX 592 Flow.eftx
(05/10/2017)
Thatch.eftx
(03/04/2020)
ADMX 2011 WindowsMediaDRM.admx
(11/02/2006)
OneDrive.admx
(03/30/2020)
TASKS 8 Microsoft.Common.Tasks
(01/21/2008)
Microsoft.Common.Tasks
(10/05/2019)
CWL 1 SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
FTS 6 VBAACCSP.FTS
(05/10/2017)
BS9532.FTS
(05/10/2017)
HHK 20 scoped_2.hhk
(04/24/2017)
Index.hhk
(11/28/2019)
SEARCHCONNECTOR-MS 12 connectedsearch-history.searchconnector-ms
(06/18/2013)
Microsoft Office Outlook.searchconnector-ms
(02/15/2020)
GMMP 20 Graphics.gmmp
(09/18/2006)
Graphics.gmmp
(03/18/2017)
JPN 5 noise.jpn
(09/18/2006)
SmartVCD.Jpn
(11/25/2019)
AUTOMATICDESTINATIONS-MS 6 f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
CHS 6 NOISE.CHS
(09/18/2006)
extension.chs
(01/02/2020)
CI 17 00010001.ci
(04/24/2017)
extension.ci
(01/02/2020)
VXD 13 dsound.vxd
(04/14/2008)
ndphlpr.vxd
(02/21/2020)
PROFILE 9 WWAHost_AppexSports.profile
(07/26/2012)
CSharp.Profile
(12/02/2019)
NLD 3 wbdbase.nld
(04/14/2008)
wbdbase.nld
(04/14/2008)
MYDOCS 6 My Documents.mydocs
(04/24/2017)
Documents.mydocs
(04/24/2017)
CNT 98 CNBJHLP2.CNT
(09/18/2006)
speech.cnt
(03/05/2020)
PPD 1661 BRH24CE3.PPD
(09/18/2006)
MSXPSINC.PPD
(03/04/2020)
MAPIMAIL 7 Mail Recipient.MAPIMail
(09/18/2006)
Mail Recipient.MAPIMail
(03/04/2020)
ADM 30 conf.adm
(04/14/2008)
AER_1033.ADM
(01/29/2020)
DBL 5 wpa.dbl
(04/24/2017)
wpa.dbl
(08/29/2019)
SETTINGCONTENT-MS 604 AAA_SystemSettings_PCSystem_SystemTypeStatus.settingcontent-ms
(07/24/2013)
NameSpace_Classic_0_FlashPlayerCPLApp.cpl.settingcontent-ms
(04/24/2017)
BR2 1 M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
ADML 19361 WindowsMediaPlayer.adml
(11/02/2006)
OneDrive.adml
(03/30/2020)
CDMP 10 wscRGB.cdmp
(09/18/2006)
wscRGB.cdmp
(03/18/2017)
CUR 1353 cross_l.cur
(09/18/2006)
AddStickerNote.cur
(02/11/2020)
ANI 173 drum.ani
(11/02/2006)
pdf2html.ani
(02/12/2020)
DESKLINK 7 Desktop (create shortcut).DeskLink
(09/18/2006)
Desktop (create shortcut).DeskLink
(03/04/2020)
ITEMDATA-MS 4 appsFolder.itemdata-ms
(04/24/2017)
appsFolder.itemdata-ms
(05/10/2017)
DIAGPKG 74 DiagPackage.diagpkg
(07/13/2009)
DiagPackage.diagpkg
(03/18/2017)
LIBRARY-MS 39 RecordedTV.library-ms
(07/14/2009)
SavedPictures.library-ms
(11/23/2019)
ESN 3 wbdbase.esn
(04/14/2008)
wbdbase.esn
(04/14/2008)
PROPDESC 35 ie8props.propdesc
(11/21/2010)
VisioCustom.propdesc
(03/04/2020)
UCE 48 gb2312.uce
(11/02/2006)
ShiftJIS.uce
(03/18/2017)
FTG 1 VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
HTT 14 PUBPLACE.HTT
(04/24/2003)
eTransmit.htt
(01/20/2020)
GID 17 VBAACCSP.GID
(05/10/2017)
Wspelldlg.GID
(01/10/2020)
IEM 4 inetset.iem
(11/02/2006)
inetset.iem
(04/12/2011)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z